Predám svoj obchodný podiel na priemyselnom areáli pre sp...