Odstúpim zariadený nebytový priestor Na Mánesovom náme...